PHUKET VILLA - THAILAND

ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์องค์กร:

ป็นเวลามากกว่า 28 ปี กับบ้านจัดสรรมากกว่า 7,000 หลัง ที่เรา ภูเก็ตวิลล่า ปลูกบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่สังคมภูเก็ต ด้วยเวลาและพลังงานที่ดีมากขึ้น ทุกปี พนักงานในเครือมีความภูมิใจ ที่ได้ทุ่มเทในสิ่งที่รัก และร่วมกันสร้างจุดเริ่มต้นให้สังคมดียิ่งขึ้น


ภารกิจองค์กร:

บ้าน ภูเก็ตวิลล่า ได้รับการออกแบบให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์โดยสถาปนิกมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกจังหวะของการดำเนินชีวิต วัสดุอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ผ่านการคัดสรรมาแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้คุ้มค่ากับราคาที่คุณต้องจ่าย อีกทำเลที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก เรียกได้ว่าเราใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค และนั่นคือปณิธานของเรา


"เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า"