PHUKET VILLA - THAILAND

โครงการปัจจุบัน

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ภูเก็ตวิลล่า แอร์พอร์ต

ทำเล : ใกล้สนามบิน

ราคา : 1.62-3.59 ล.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภูเก็ตวิลล่า กะทู้ 3

ทำเล : ถ.พระภูเก็ตแก้ว กะทู้

ราคา : 3-7.5 MB.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภูเก็ตวิลล่า ถลาง

ทำเล : อ.ถลาง

ราคา : 2.75-3.4 MB.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อาคารณ์พาณิชย์

ภูเก็ตวิลล่า เจ้าฟ้า

ทำเล : ถนน ดาวรุ่ง ตัดใหม่

ราคา : 5.8 MB.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ ภูเก็ตวิลล่า กะทู้ 2

ทำเล : บนถนน พระภูเก็ตแก้ว

ราคา : 3 MB. - 6.9 MB.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อาคารย์พาณิชย์ โครงการภูเก็ตวิลล่า สวนหลวง

โครงการภุเก็ตวิลล่า สวนหลวง

ทำเล : เส้นถนนดาวรุ่งตัดใหม่

ราคา : 5.8 MB.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างบ้านแฝด

โครงการ ภูเก็ตวิลล่า เจ้าฟ้า 2

ทำเล : อ.เมือง, จ. ภูเก็ต

ราคา : 3.25-4.6 MB.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม