PHUKET VILLA - THAILAND

อบรมหลักสูตรจิตวิทยา


เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม ทางภูเก็ตวิลล่ามีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน หลักสูตร "จิตวิทยาและบทบาทของการเป็นหัวหน้า" เพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ให้พนักงานในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมเดย์อินน์ป่าตอง