PHUKET VILLA - THAILAND

ธนาคารกรุงเทพ แนะนำเรื่องการออมให้แก่พนักงานภูเก็ตวิลล่า

แนะนำเรื่องการออม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ภูเก็ตวิลล่า ทางธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยก ได้เข้ามาแนะนำเรื่องวางแผนการออมให้แก่พนักงานภูเก็ตวิลล่าที่สนใจ เพื่อเป็นความรู้ในการวางแผนชีวิตในการใช้จ่ายในอนาคต

แนะนำเรื่องการออม

แนะนำเรื่องการออม