PHUKET VILLA - THAILAND

ภูเก็ตวิลล่า ร่วมมอบทุนการศึกษา วันเด็ก 2561


เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางสวนศรีภูวนาถ ต.วิชิต
ทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561ให้กับน้องๆหนูๆ
และบริษัท ภูเก็ตวิลล่า ก็ได้เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ได้รับคัดเลือกผลการเรียนดี
ในระดับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จาก 5 โรงเรียง มีจำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับประถมศึกษา ซึ่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนดีมีต่อไปนี้

1. ดช.อนุพงษ์ เจริญดง จากโรงเรียนวัดเทพนิมิตร
2. ดญ. ธารทิพย์ แกรงเดช จากโรงเรียนวิชิตสงคราม
3. ดญ. วิลาศินี สิงหาด จากโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
4. ดญ. นิชาฎา คะหะปะนะ จากโรงเรียนแหลมพันวา
5. ดญ. อรอนงค์ ไชยพงศ์ จากโรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน

โดยมี คุณ เสนาะ ลิ้นจี่ ในฐานะตัวแทนเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา และยังเป็นแรงจูงใจ ให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป