บรรยากาศทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา


16 กรกฏาคม 2562

เมื่อวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562 ทางโครงการภูเก็ตวิลล่า 5 และภูเก็ตวิลล่า 2 ได้ร่วมจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรแห้ง

เนื่องด้วยเป็นวันอาสาฬหบูชา เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง 2 ที่นับถือศาสนาพุทธ ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรแห้งในครั้งนี้