ภูเก็ตวิลล่า สนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


26 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คุณพีรติ อุปัติศฤงศ์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ เครือภูเก็ตวิลล่า ขึ้นมอบป้ายสนับสนุนกองทุนในคอนเสิร์ตการกุศล “หลอมดวงใจ 122 ปี 
ภูเก็ตวิทยาลัย” ให้แก่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภายใต้ “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการเตรียมความพร้อมและการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆต่อไป
สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของภูเก็ตวิลล่า ได้ที่เฟสบุ๊ค แฟนเพจ : Phuket Villa และ https://www.phuketvilla.com/