ภูเก็ตวิลล่า บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ ครั้งที่ 1ประจำปี 2562


1 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  บริษัท คนบ้านเรา จำกัด และบริษัทในเครือ
ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “ภูเก็ตวิลล่า
บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ ครั้งที่ 1ประจำปี
2562”
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอีกหนึ่งโครงการ
เพื่อผู้ป่วยที่รอความช่วยเหลือ โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป
ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตพื่อที่มอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อเตรียมพร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย
ในครั้งต่อไป