ภูเก็ตวิลล่าจัดกิจกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562


6 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2562  ภูเก็ตวิลล่าจัดกิจกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บพิตร  โดยมีคุณเมธาพงศ์ อุปัติฤศงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พนักงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน รูป ณ บริเวณ สวนสุขภาพ ภูเก็ตวิลล่าสวนหลวง  ซึ่งทางโครงการได้จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี