บริษัท ภูเขาแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และ ผอ.โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ 2563


23 ธันวาคม 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เวลาประมาณ 10 .30 น.
ทีมตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ภูเขาแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับทางภูเก็ตวิลล่า และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เวลาโดยประมาณ 14.30 น.นายวิชัย สุริพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์"  เข้ามอบกระเช้าปีใหม่กับภูเก็ตวิลล่าเช่นกัน

โดยมีคุณเอกนฤน สุขสมัย ฝ่ายการตลาดและภาพลัษณ์องค์กร  เป็นตัวแทนในการรับมอบ ในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานใหญ่ ภูเก็ตวิลล่า เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดี กับทางภูเก็ตวิลล่า