ภูเก็ตวิลล่า ร่วมกิจกรรม วิ่งการกุศล PKW Back To School Run For Junior


20 มกราคม 2563

พนักงาน บริษัท ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

วิ่งการกุศล PKW Back To School Run For Junior ที่ทางสมาคมนักเรียนเก่า

ภูเก็ตวิทยาลัย ได้จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 05:30 ที่ผ่านมา  

นำทีมโดย คุณแก้วตา อุปัติศฤงค์ ที่มาพร้อมพนักงาน ร่วมกว่า 30 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม

ในครั้งนี้ ทั้งระยะ 5 กิโล และ 10 กิโล  และกิจกรรมครั้งนี้ นายจิรวัฒน์ อุดม ตัวแทนจาก

แผนกงบประมาณโครงการและประมาณราคา ได้คว้าถ้วยรางวัล ในลำดับ 3 ของรุ่นอายุ

20 - 24 ปีชาย มาอีกด้วย ทั้งนี้ทางภูเก็ตวิลล่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย  

ที่อยากสนับสนุนให้พนักงาน ได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า