ภูเก็ตวิลล่าจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร วันวันมาฆบูชา ประจำปี 2563


8 กุมภาพันธ์ 2563

เช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2563  ภูเก็ตวิลล่าจัดกิจกรรม ร่วมทำบุญตักบาตรแห้ง พระสงฆ์ จำนวน รูป ในวันมาฆบูชา ณ บริเวณ
สวนสุขภาพ หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า แคลิฟอร์เนีย
ซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทย  เพื่อเป็นการระลึกถึง
วันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี
ซึ่งทางโครงการได้จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี