ภูเก็ตวิลล่า ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ Safety ให้กับเจ้าหน้าที่ ตรงหน่วยจุดคัดกรองระหว่างรอยต่อตำบล สาคู


13 เมษายน 2563

เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ ที่ 11 เดือน เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.โดยประมาณ

คุณวาสนา หัตถประเสริฐ และทีมงาน เป็นตัวแทนจากบริษัทภูเก็ตวิลล่า ได้ส่งมอบ อุปกรณ์ Safety

ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตรงหน่วยจุดคัดกรองระหว่างรอยต่อตำบล สาคู  

โดยมีนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง เป็นตัวแทนผู้รับมอบ 

ทั้งนี้ ภูเก็ตวิลล่า ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ บุคคลากรที่ที่ความตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน

ที่มีความเสี่ยงอยู่ทุกเสี้ยวนาที ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

และหวังว่าปฏิบัติการสู้โควิด-19 จะลุล่วงไปได้ด้วยดีและโดยเร็ว