ภูเก็ตวิลล่า ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ปีที่ 20


11 ตุลาคม 2563

บริษัท ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ต มาโดยตลอด 

จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่าน ภายใต้คอนเซ็ป “อิ่มบุญอิ่มใจ ปีที่20 “ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 

และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีถือศีลกินผัก ภายใต้ยุค New Normal นี้ บริษัทได้จัดเป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ถือศีลกินผัก ประจำจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดขององค์กร ที่ว่าด้วยสโลแกน”คืนประโยชน์ เพิ่มความสุขในสังคม”

ในกิจกรรมการร่วมขบวน มีแจกแมสและพัด  แก่ผู้ที่มาร่วมชมขบวนแห่พระ ภายใต้รูปแบบรักษาระยะห่าง 

และนอกจากนั้นยังได้ร่วมแจกไอศกรีมแก่ประชาชนทั่วไป

                อนึ่ง ตารางกิจกรรมปี 2563นี้ มีกำหนดการตามรูปข้างล่างนี้