บริษัทภูเก็ตวิลล่าต้อนรับ คณะศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 18 มอ. หาดใหญ่


4 พฤศจิกายน 2563

#Phuketvillafamily #ontour 

เมื่อวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ บริษัทภูเก็ตวิลล่าฯ ได้ต้อนรับคณะศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รุ่นที่ 9 โดยมี คณะผู้บริหารของบริษัทภูเก็ตวิลล่า นำโดยคุณแก้วตา อุปัติศฤงค์ กล่าวให้การต้อนรับ คณะศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน


หลังจากนั้นคณะผู้บริหารได้กล่าวแนะนำบริษัทและธุรกิจในเครือของภูเก็ตวิลล่า พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และในการเยี่ยมชมบริษัทในครั้งนี้คณะศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มอบของที่ระลึก ให้คุณแก้วตา อุปัติศฤงค์ เพื่อเป็นการขอบคุณในการต้อนรับ

จากนั้น คุณแก้วตา อุปัติศฤงค์ ได้นำคณะศิษย์เก่าฯ ร่วมรัปประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวย่าหยา และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพอรานากัน เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.ภูเก็ต ก่อนที่จะส่งคณะฯ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมภูเก็ต และพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆกันอีกครับ