ภูเก็ตวิลล่ามอบเงินสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2565


21 กันยายน 2565

เมื่อวันที่
20-21 กันยายน
2565
คุณพงศภัค อุปัติศฤงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือ
ภูเก็ตวิลล่า ร่วมกับ
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ศาลเจ้าท่าเรือ
ศาลเจ้ากะทู้
ศาลเจ้าบางเหนียว
ศาลเจ้าจ้อสู่ก๊งนาคา ภูเก็ต และ ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว
โดยมอบหมายให้ คุณนภัค
ณิชญณานนท์ และ ทีมงานแผนกการตลาด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก
ประจำปี
2565

 

สำหรับประเพณีถือศีลกินผัก
ที่จัดขึ้นในปีนี้ ตรงกับวันที่
25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565
ภูเก็ตวิลล่า จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก
ปีที่
19