ภูเก็ตวิลล่ามอบเงินสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2565


21 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2565 คุณพงศภัค อุปัติศฤงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือภูเก็ตวิลล่า มอบหมายให้ คุณนภัค ณิชญณานนท์
และ ทีมงานแผนกการตลาด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี
 2565

ให้กับทาง ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง
ศาลเจ้าท่าเรือ ศาลเจ้ากะทู้
 ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าจ้อสู่ก๊งนาคา ภูเก็ต และ ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว 

สำหรับประเพณีถือศีลกินผัก ที่จัดขึ้นในปีนี้ ตรงกับวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ภูเก็ตวิลล่า จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก
ปีที่
 21