ภูเก็ตวิลล่า มอบน้ำดื่ม 100 แพ็ค ร่วมงานวันเด็ก ให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต


11 มกราคม 2566

เมื่อช่วงบ่ายวันที่
11 มกราคม
2566 เวลาประมาณ 14.50  ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ภูเก็ตวิลล่า
คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย
นางวาสนา หัตถประเสริฐ  เป็นผู้มอบ
น้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 100 แพ็ค
ให้แก่เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
ตัวแทน จ่าเอกสมานมิตร เทพไชย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลวิชิต ทั้งนี้เพื่อใช้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม นี้