ภูเก็ตวิลล่ามอบทุนการศึกษา นร.โรงเรียนบ้านท่าเรือ วันเด็กปี 2566


13 มกราคม 2566

เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. น.ส.นภัค ณิชญณานนท์ และนายนที รักษ์ทอง เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด 

เป็นตัวแทนนายเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ที่ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 111 ปี ของโรงเรียนบ้านท่าเรือ  

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งภายในงานนี้ ทางภูเก็ตวิลล่าได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ในระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

โดยมีคณะครูในโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

 

1. ด.ญ. ธนัชญา เทพศรี

2. ด.ญ. ศิริณภา สุทธิประภา

3. ด.ญ. สุภัสสรา โล่ทองคำ

4. ด.ญ. กชกร หนูแก้ว

5. ด.ช. เตชิต กุลวิศิษฎ์

6. ด.ญ. ภัทรวรรณ จันทร์แจ่มศรี

7. ด.ช. ปรัชญา ศรีใหญ่

8. ด.ช. สิรวิชญ์ สงวนถ้อย

9. ด.ช. ภัทร (ชาวพม่า)

10. ด.ญ. กัญญาพัชญ์ จิตกระเสริม

นอกจากนี้ ภูเก็ตวิลล่ายังร่วมสนับสนุนค่าอาหารภายในงานด้วยเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท

ซึ่งงานในวันนี้ มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุก เป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขเล็กๆ

ให้กับเด็กๆทุกคน