ภูเก็ตวิลล่ามอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “สาคูคัพ ครั้งที่ 1”


24 มีนาคม 2566

ภูเก็ตวิลล่ามอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล
7 คน “สาคูคัพ ครั้งที่ 1”ภูเก็ตวิลล่า
ร่วมมอบเงินสนับสนุน
จำนวน 5,000 บาท ในกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “สาคูคัพ ครั้งที่ 1” ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
ร่วมกับภาคประชาชน ได้จัดขึ้น ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 และ 1-2 เมษายน  2566  โดยมี น.ส.นภัค ณิชญณานนท์ เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด เป็นตัวแทน นายเมธาพงศ์
อุปัติฤศงค์ ผู้บริหาร
บริษัท ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ส่งมอบแทน
ให้แก่นายอาทิตย์ ตามชู เจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทรงคุณค่าของทุกคน