ภูเก็ตวิลล่า ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย


25 กรกฏาคม 2566

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ เวลาประมาณ 10.30 น ภูเก็ตวิลล่า ได้ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและลดปริมาณความหนาแน่นของยุงตัวเต็มวัย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคของไข้เลือดออกมาสู่คน อันเนื่องมาจากช่วงนี้มีฝนตกบ่อย จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลวิชิต มาให้บริการ