ภูเก็ตวิลล่าร่วมมอบทุนการศึกษา ในโครงการ


8 กันยายน 2566

วันนี้ ศุกร์ที่ 8 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นำโดย นายพงศภัค อุปัติศฤงค์ และ นายวุฒิชัย อุปัติศฤงค์  ตัวแทน คุณแก้วตา อุปัติศฤงค์ ฝ่ายผู้บริหาร บริษัทภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เข้าร่วมมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "วันธารน้ำใจสู่เยาวชน"   ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โดยมอบทุนในนาม "กองทุนการศึกษาคุณไพบูลย์  อุปัติศฤงค์"  จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

ซึ่งหวังว่า ในอนาคตน้องๆเหล่านี้ จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ และเป็นคนคุณภาพของประเทศ