ภูเก็ตวิลล่า เจ้าฟ้า 2 จัดตั้งศาลพระพรหม


16 กันยายน 2557

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 ทางโครงการ ภูเก็ตวิลล่า เจ้าฟ้า 2 ได้มีพิธีตั้งศาลพระพรหมพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นที่สักการะบูชาของผู้อาศัยในโครงการบ้านภูเก็ตวิลล่า ณ บริเวณ สวนสาธารณะประจำโครงการ โดยมีคุณหมอแดง อิศวพรชัย เป็นผุ้ทำพิธี ซึ่งพิธีได้เริ่มขึ้นเวลาประมาณ 9.19 น. ซึ่งบรรยากาศของวันนั้นเต็มไปด้วยสายฝนที่ชุ่มฉ่ำ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุสรรคต่อการทำพิธีตั้งศาลแต่อย่างใด และลุล่วงผ่านไปด้วยดี