การต่อเติมห้องครัว


2 ธันวาคม 2557

การต่อเติมห้องครัว ในกรณีที่ทำการต่อเติมห้องครัวลงไปบนพื้นเดิมในลักษณะเดียวกันกับ การต่อเติมห้องบนพื้นเฉลียงหรือระเบียงทางเดิน
ก็ต้องใช้การตรวจสอบ ในลักษณะเดียวกัน

แต่สำหรับการต่อเติมห้องครัวที่มีค่อนข้างขนาดใหญ่ ควรเลือกใช้วิธีการแยกโครงสร้างส่วนต่อเติม
ทั้งโครงสร้างพื้น ผนัง และหลังคา ออกจากอาคารเดิมด้วยการแยกตอกเสาเข็มของส่วนต่อเติมใหม่ทั้งหมด ที่สำคัญต้องไม่เชื่อมโครงสร้างพื้น
ผนัง และหลังคา เข้า กับอาคารเดิมโดยเด็ดขาด ให้เว้นรอยต่อระหว่างพื้น ผนัง และหลังคาเอาไว้และยาแนวด้วยซิลิโคนหรือใช้ระบบครอบผนัง
ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อเป็น การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากปัญหาเรื่องการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของส่วนต่อเติม

สำหรับการต่อระบบท่อประปา หรือท่อน้ำทิ้งไปยังห้องครัว ที่ทำการต่อเติม หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการเดินระบบท่อประปาหรือท่อน้ำทิ้ง
ใต้พื้นส่วนต่อเติม เนื่องจากหากมีการทรุดตัวของโครงสร้าง ท่อใต้ ดินจะได้รับความเสียหาย ควรใช้วิธีการเดินท่อบนพื้น (บังตาด้วยฉากกั้นหรือเคาเตอร์)
เพื่อให้สามารถสังเกตเห็น หรือทำการซ่อมแซมได้ง่าย

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการต่อเติมไปแล้ว แต่ในระหว่างการทำการ
ต่อเติมก็ยังจำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ วิศวกรอย่างใกล้ชิดเพราะในการต่อเติมทุกครั้งอาจเกิดปัญหาที่คาดไม่ถึงขึ้นได้ตลอดเวลา การที่มีผู้มี
ความรู้คอยดูแลจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วกว่าการตัดสินใจของช่างทั่วไป

Credit: ท่อตราช้าง