หัวหน้าสำนักงานกงสุลจีนในจังหวัดภูเก็ต มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่


6 มกราคม 2559

ช่วงบ่ายวันที่ 6 ม.ค. 2559 นางหวัง หุ้ยเจียน
รองกงสุลทั่วไปและหัวหน้าสำนักงานกงสุลจีนในจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะ
เดินทางเข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ แก่คุณแก้วตา อุปัติศฤงค์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทภูเก็ตวิลล่า และครอบครัว เพื่อมอบกระเช้าของขวัญ
พร้อมอวยพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ห้องรับรองสำนักงานใหญ่ภูเก็ตวิลล่า