มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านบางคูและโรงเรียนบ้านท่าเรือ


13 มกราคม 2560

เช้าวันที่ 13 มกราคม 2560 คุณเสนาะ ลิ้นจี่ ในฐานะตัวแทนของบริษัทภูเก็ตวิลล่า
ได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู จำนวน 4 ทุน
ทุนละ 2,500 บาท หลังจากนั้น เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านท่าเรือ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้นักเรียนที่เรียนดี ได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนในภายภาคหน้าต่อไป