บริษัทภูเก็ตวิลล่าเข้าร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ณ บริเวณเวทีกลางสวนศรีภูวนาถ


14 มกราคม 2560

เช้าวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ บริเวณเวทีกลางสวนศรีภูวนาถ ต.วิชิต
ซึ่งทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 และทางบริษัท
ภูเก็ตวิลล่าได้มีโอกาส เข้าร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 3000 บาท
ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับประถมศึกษา ซึ่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนดีมีต่อไปนี้

1. ดญ. กรกนก สู่สุข (น้องน้ำปั่น) จากโรงเรียนวิชิตสงคราม
2. ดช. รัชชานนท์ นิลศร (น้องไตเติ้ล) จากโรงเรียนวัดเทพนิมิตร
3. ดญ.จามรี บุตรทิพย์ (น้องปิ่นแก้ว) จากโรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน
4. ดญ. ชลลดา แต่งเกลี้ยง (น้องนุดนิด) จากโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
5. ดญ. อพิดสะรา ทิมทอง จากโรงเรียนแหลมพันวา

โดยมี คุณ เสนาะ ลิ้นจี่ ในฐานะตัวแทนเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจ
ให้น้องๆหนูๆที่อยู่ในวัยเรียน ให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขต่อไป