บรรยากาศการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคล วิลล่า 5


30 ตุลาคม 2560

บรรยากาศการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 5 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะ ซอย 3 บรรยากาศในวันนั้น มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึง จำนวนที่กำหนด จึงไม่สามารถจัดตั้งได้และในเบื้องต้น ก็ได้มีการให้ความรู้ และทำความเข้าใจแก่ลูกบ้านในที่ประชุม เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลและทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการจัดประชุมในครั้งต่อไปคะ