บรรยากาศประชุมจัดตั้งนิติบุคคล โครงการภูเก็ตวิลล่าแคลิฟอร์เนีย


27 พฤศจิกายน 2560

เช้าวันอาทิตย์ที่ 26 พย. 2560 ทางโครงการภูเก็ตวิลล่า ให้มีการจัดการประชุมนิติบุคคล ของหมู่บ้านภูเก็ต วิลล่าแคลิฟอร์เนีย ซึ่งบรรยากาศในที่ประชุม มีลูกบ้านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม มากพอสมควร แต่ก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะจัดตั้งคณะกรรมการได้จึงต้องรอจัดประชุมอีกครั้ง ในครั้งต่อไป