ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561


29 ธันวาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ถนนพระภูเก็ตแก้ว บริเวณหน้าหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่ากะทู้
ตัวแทนพนักงานภูเก็ตวิลล่า ได้เข้าร่วม กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวต้อนรับ
และ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกะทู้ ประธานสภา สมาชิกสภา
และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนอื่นๆเข้าร่วมด้วย

ในครั้งนี้ ได้กำหนดตั้งจุดตรวจและจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวก
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนและมีการแจกของ บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น
สำหรับประชาชนและนักเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
สถานีตำรวจภูธรกะทู้ โรงพยาบาลดีบุก โรงพยาบาลสิริโรจน์
อปพร.เทศบาลเมืองกะทู้ มูลนิธิกุศธรรมจังหวัดภูเก็ต