พนักงานและผู้บริหารอบรมโปรแกรมแจ้งซ่อมผ่าน QR CODE


7 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พนักงานภูเก็ตวิลล่าถลางทั้งฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายขาย รวมทั้งผู้บริหาร ได้มีการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมขวัญใจ ซึ่งเป็นโปรแกรม
แจ้งซ่อมที่จะให้ ผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของบ้านสามารถแจ้งซ่อมง่ายๆได้ด้วยตัวเอง พร้อมตรวจสถานะ ทั้งนี้หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าถลางจะเป็นหมู่บ้านนำร่องในเครือภูเก็ตวิลล่า ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้ทันยุคทันสมัย ซึ่งถ้ามีผลตอบรับกับระบบการทำงานได้ดี ก็จะนำไป ใช้กับหมู่บ้านอื่นต่อๆไป