ภูเก็ตวิลล่า ร่วมสมทบทุนเพื่อ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ภายในโรงเรียน รร.วัดเก็ตโฮ่


19 กุมภาพันธ์ 2561

ภูเก็ตวิลล่า มีความยินดีได้ร่วมสมทบทุน เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ในการ ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียนภายในโรงเรียน โรงเรียน วัดเก็ตโฮ่ ทำแนวขอบกั้นสนามพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนในโครงการ " วิศวะอาสา พัฒนาโรงเรียน" กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มวิศวะอาสาที่ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการมีจิตอาสา จิตสาธารณะรับใช้สังคม เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ จากสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการ มาตั้งแต่ เดือนมกรา จนแล้วเสร็จในต้นเดือน กุมภาพันธ์