งานย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ ๑๐๙ ปี ถนนวิชิตสงคราม


28 เมษายน 2561

เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตัวแทนภูเก็ตวิลล่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก
ในวันมหามงคล ย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ ๑๐๙ ปี ถนนวิชิตสงคราม
เพื่อเป็นการถวายสดุดีแก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จทำพิธีเปิดถนนและพระราชทานนามว่า
“ถนนวิชิตสงคราม” ตามนามท่านพระยาจางวางเมืองภูเก็ต คือ พระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัคนดิลก ณ ภูเก็ต)
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๕๒ นับระยะเวลาได้ ๑๐๙ ปี