ภูเก็ตวิลล่า ร่วมสนับสนุนปัจจัยช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก 2561


26 กันยายน 2561

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 กันยายน ตัวแทนในนามของภูเก็ตวิลล่า
ได้เข้ามอบเงินสด จำนวน 20,000 บาท พร้อมปัจจัยเป็นข้าวสาร 70 ถุง
เพื่อสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2561 ให้กับศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม จ้อสู่ก้งนาคา

และในบ่ายวันเดียวกัน ทางภูเก็ตวิลล่า ได้ส่งมอบปัจจัยเป็นข้าวสาร 30 ถุง
ให้กับตัวแทนศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว เพื่อนำไปใช้ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก

ทั้งนี้ทางภูเก็ตวิลล่าเล็งเห็นในการส่งเสริม ประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ต
ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันเป็นประจำทุกปี ให้คงอยู่ต่อไป