ภูเก็ตวิลล่า ร่วมบริจาคปัจจัยให้กับศาลเจ้าในภูเก็ต ประจำปี 2561


12 ตุลาคม 2561

ในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี 2561 บริษัทภูเก็ตวิลล่า ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับศาลเจ้าต่างๆ ดังนี้
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย, ศาลเจ้าบ้านเคียน, ศาลเจ้าท่าเรือ, ศาลเจ้าบางเหนียว,ศาลเจ้ากะทู้, ศาลเจ้าถี่กงตั๋ว(ซอยเทพอนุสรณ์)
เพื่อเป็นการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก