การประชุมจัดตั้งนิติบุคคล โครงการภูเก็ตวิลล่าสวนหลวง


18 พฤศจิกายน 2561

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โครงการภูเก็ตวิลล่าสวนหลวง มีการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลในช่วงเช้า
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความน่ารักและกันเอง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และถามตอบคำถาม ข้อสงสัยต่างๆ
พร้อมทั้งรับสมัครกรรมการเพื่อดูแลหมู่บ้าน และท่านใดที่สนใจจะสมัครเป็นกรรมการหมู่บ้าน
สามารถเข้ามาติดต่อสำนักงานใหญ่ เพื่อลงทะเบียนได้เลยค่ะ
และทางโครงการต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่เล็งเห็นของความสำคัญ
ในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลในครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ