ตัวแทนธนาคารกรุงเทพ เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ 2562


22 ธันวาคม 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เวลาประมาณ 15.30 น.
ทีมตัวแทนผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพ
ได้เข้าพบพร้อมมอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับทีมผู้บริหารภูเก็ตวิลล่า
เนื่องในโอกาสใกล้ช่วงปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ภูเก็ตวิลล่า
เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรี ที่มียาวนาน มามากกว่า 30 ปี