มอบจักรยาน ให้โรงเรียนบ้านท่าเรือ


11 มกราคม 2562

บ่ายวันที่ 10 มกราคม 2562 ตัวแทนบริษัทภูเก็ตวิลล่า
ได้มอบของขวัญให้กับตัวแทน โรงเรียนบ้านท่าเรือ
เพื่อใช้สนับสนุนการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
ในวันเด็กแห่งชาติ ที่ทางโรงเรียนที่ได้จัดขึ้น
ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี