มอบจักรยาน ให้เทศบาลตำบลวิชิต


11 มกราคม 2562

บ่ายวันที่ 10 มกราคม 2562 ตัวแทนบริษัทภูเก็ตวิลล่า
คุณ เสนาะ ลิ้นจี่ ได้ส่งมอบของขวัญให้กับตัวแทนเทศบาลตำบลวิชิต
เพื่อใช้สนับสนุนการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
ที่ทางเทศบาลตำบลวิชิต จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม นี้