มอบทุนการศึกษา 5 ทุน ทุนละ 3000 บาท


12 มกราคม 2562

เช้าวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.. เทศบาลตำบลวิชิต
ได้จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒" ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่๑
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายเรวัต อารีรอบ
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด
ร่วมด้วยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต
ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ คิงพาวเวอร์
สาขาภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
และประชาชนในเขตตำบลวิชิตและจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

และทางภูเก็ตวิลล่าได้มีโอกาส เข้าร่วมมอบทุนการศึกษา
โดยมี คุณ เสนาะ ลิ้นจี่ ในฐานะตัวแทนเป็นผู้มอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับประถมศึกษา
จำนวน 5 ทุน ทุนละ 3000 บาท

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจ
ให้น้องๆหนูๆที่อยู่ในวัยเรียน ให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขต่อไป