รับมอบกระเช้า


7 กุมภาพันธ์ 2562

บ่ายวันที่ 7 / 2 / 2562
ตัวแทนจาก American Standard and Lixil Group
เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ช่วงเทศกาลตรุษจีน
ให้กับตัวแทนภูเก็ตวิลล่า โดยคุณพีรติ อุปัติศฤงค์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
เป็นผู้รับมอบ