ภูเก็ตวิลล่ามอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กปี 2566 กับ อบต.สาคู


10 มกราคม 2566

เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้เวลา 13.15 น. ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย น.ส.นภัค ณิชญณานนท์ 

และน.ส.ธิติมา แก้วประดิษฐ์ เดินทางเข้ามอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท สำหรับกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566 นี้ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกกองช่าง 

ตัวแทน นายอนุเทพ งามวงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง  เป็นผู้รับมอบ ณ แผนกกองช่าง เพื่อใช้มอบเป็นรางวัลให้น้องๆที่เรียนดี 

ในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 

และจุดประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้องๆหนูๆ มีความขยันตั้งใจการศึกษาเล่าเรียน เพื่ออนาคตที่ดีในภายภาคหน้า