ภูเก็ตวิลล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


7 พฤษภาคม 2562

เมื่อเวลา 08.00 น.(6 พ.ค.) ณ ลานจอดรถโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วย หัวใจ”
พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ คลองบางใหญ่
เขตเทศบาลนครภูเก็ต เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งหมดกว่า 1,000 คน และในครั้งนี้ทางภูเก็ตวิลล่า ก็ได้ร่วมแจกน้ำ
ให้กับจิตอาสาตามจุดต่างๆที่เข้าร่วมฟื้นฟู พัฒนากำจัดขยะ วัชพืช ในแหล่งน้ำ และเก็บกวาดขยะโดยรอบ
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข
มีรอยยิ้ม และมีความสามัคคี