ชาวภูเก็ตวิลล่า ร่วมกิจรรม สองมือร่วมใจพิทักษ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 1


19 สิงหาคม 2562

บริษัท คนบ้านเรา จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม "สองมือร่วมใจพิทักษ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 1" 
ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ เกาะสิเหร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลับคืนสู่ธรรมชาติ และยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และป้อมกันแนวชายฝั่ง ที่เกิดจากการเกิดคลื่นกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความสามัคคีของบุคคลในองค์กร และสอดคล้องกับแนวคิดขององค์กร ที่ว่าด้วยสโลแกน "คืนประโยชน์ เพิ่มความสุขในสังคม" เป็นการเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่โดนทำลาย ให้ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง