รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2562


22 สิงหาคม 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ นำโดย คุณพีรติ อุปัติศฤงศ์

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือภูเก็ตวิลล่ากรุ๊ป รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2562 เป็นการสร้างกำลังใจและเชิดชูในความเป็นพลเมืองดี ในการทำหน้าที่ชำระภาษี ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า ต่อไป


สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของภูเก็ตวิลล่า ได้ที่เฟสบุ๊ค แฟนเพจ : Phuket Villa และ https://www.phuketvilla.com/