คณะผู้บริหารและทีมงาน ธนาคารกรุงเทพ เข้าเยี่ยมผู้บริหารภูเก็ตวิลล่า


12 กรกฏาคม 2563

เมื่อบ่ายวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา ประมาณ 14.30-17.00 น. โดยประมาณ คณะผู้บริหาร พร้อมตัวแทน จากธนาคาร กรุงเทพ ทั้งสาขาใหญ่ และสาขาจากภูเก็ต รวมทั้งหมด 7 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานภูเก็ตวิลล่า พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยมีคุณแก้วตา อุปัติศฤงค์ เป็นประธานในการต้อนรับ รวมถึงคณะผู้บริหารท่านอื่นๆ นำคณะผู้บริหารของ ธ.กรุงเทพ เยี่ยมชมบูธ เพื่อแนะนำโครงการ ต่างๆ ภายในบริษัท 

นอกจากนั้น คุณเมธาพงศ์  อุปัติศฤงค์  กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ได้กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการในที่ประชุม พร้อมพรีเซนต์ โครงการ และทิศทางของบริษัท พร้อมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหาร ของธนาคารกรุงเทพ