ภูเก็ตวิลล่า มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี รร. บ้านท่าเรือ ปี 2564


21 มกราคม 2564

วันนี้ เมื่อช่วงเช้า ( วันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๖๔ ) เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.  น.ส.นภัค
ณิชญณานนท์ และนายนที รักษ์ทอง ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนบริษัทภูเก็ตวิลล่า
คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน  ทุนละ 1
,500
บาท ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของโรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยมี
ว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธุ์ บุญมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมคณะครู
ร่วมรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความมุ่งหวังเพียงอย่างเดียว
ก็คือ อยากให้น้องๆที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะมีความตั้งใจ ขยันศึกษาเล่าเรียน
ให้อย่างเต็มที่ เป็นเป็นเด็กดีของสังคมตลอดไป