ภูเก็ตวิลล่ารับโล่ สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบประกันสังคมดีเด่น ปี 2565


28 ตุลาคม 2565

เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 28
ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 8.30 น. คุณอุไรวรรณ บุปผาเผ่า เป็นตัวแทนของบริษัทภูเก็ตวิลล่า
คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบประกันสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาส ครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ณ
หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้มอบโล่รางวัล