ภูเก็ตวิลล่าร่วมสนับสนุนศาลเจ้า ช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก ประจำปี 2566


18 ตุลาคม 2566

เมื่อช่วงวันที่
10-18 ตุลาคม
 2566 คุณพงศภัค อุปัติศฤงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือภูเก็ตวิลล่า มอบหมายให้ คุณนภัค ณิชญณานนท์

และทีมงาน เป็นตัวแทนมอบเงินและเสื้อยืด เพื่อสนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินผัก
ประจำปี
 2566 ให้กับทาง ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง
ศาลเจ้าท่าเรือ ศาลเจ้ากะทู้
 ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าจ้อสู่ก๊งนาคา ภูเก็ต และ ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว สำหรับประเพณีถือศีลกินผัก
ที่จัดขึ้นในปีนี้ ตรงกับวันที่
 15 ตุลาคม – 23 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวต่างก็ให้ความสนใจทุกปี
ดังนั้น ภูเก็ตวิลล่า จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีที่สำคัญของคนภูเก็ต
เป็นปีที่
 21