ภูเก็ตวิลล่า ร่วมโครงการวิ่ง แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9


30 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 5.45 น. โดยประมาณ พนักงานของบริษัทภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมงานวิ่ง

ของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อโครงการ  แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย

ซึ่งสนามวิ่งของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ได้ แบ่งเป็น 2 สนามคือ สะพานหิน และ หน้าหาดกมลา 


ทั้งนี้บริษัทภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว

จึงได้มีการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี ของตัวพนักงานเอง