ขอเชิญร่วมตักบาตรอาหารแห้งที่ วิลล่าสวนหลวง


3 ธันวาคม 2556

ขอเชิญครอบครัววิลล่าหรือผู้ที่สนใจทำบุญทุกท่าน
ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ที่วิลล่าสวนหลวงค่ะ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม นี้ค่ะ